22. aprillil 2015 tegi Tallinna Halduskohus otsuse haldusasjas nr 3-14- 50041, milles käsitleti Tallinna hoone akendel eksponeeritud piltide suhtes reklaamimaksu määramine õigusvastaseks. Selle otsusega võitis Progressor Õigusbüroo reklaamiseaduse rakendamisega seotud kohtuvaidluse Tallinna Linnavalitsuse Ettevõtlusametiga. Link

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.