2015. a juunis tegi Riigi Patendiamet otsuse Õigusbüroo Progressor kaubamärgi registreerimise kohta.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.