03. mai 2016. Õigusbüroo Progressor ja ESTLEX OÜ, Eesti kõige autoriteetsema õigusinfosüsteemi teenuste pakkuja, on sõlminud koostööleppe.
Leppest lähtuvalt on meie büroo partner Eestis vene keeles avaldatud normatiivaktide venekeelsete tekstide toimetamisel.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.