Ameerika Ühendriikides on elatisraha määratud jätkuva rahalise kohustusena perioodiliste maksetena, mida teeb maksmiseks kohustatud lapsevanem otseselt või kaudselt elatise saamiseks õigustatud lapsevanemale, et osutada finantsilist toetust lõpetatud või isegi üldse mitteeksisteerinud suhtest või abielust sündinud lapsele.

Ei ole oluline, kes kellele maksab

Tavaliselt (aga mitte ka alati) on elatisraha maksmiseks kohustatud isik mittehooldusõiguslik lapsevanem ning saamiseks õigustatu lapse hooldusõiguslik isik, hooldaja, eestkostja või kohalik omavalitsus. Samuti ei ole Ameerika Ühendriikides lapse elatisraha maksjale soopõhiseid nõudeid – isa võib elatist maksta emale või ema isale. Olenevalt jurisdiktsioonist võib mittehooldusõiguslik lapsevanem maksta elatist hooldusõiguslikule lapsevanemale või hooldusõiguslik lapsevanem mittehooldusõiguslikule lapsevanemale. Kui tegu on ühishooldusõigusega, on mõlemad lapsevanemad hooldusõiguslikud ning sel juhul toimub elatisraha maksmine ühelt hooldusõiguslikult lapsevanemalt (elatisraha maksja) teisele hooldusõiguslikule lapsevanemale (elatisraha saaja).

Riik annab raamid, iga osariik omad reeglid

Laste elatisraha maksmise kohustuse sätestamine Ameerika Ühendriikides riiklikul tasandil on Sotsiaalameti (Department of Health and Human Services) laste ja perekondade osakonna (Administration for Children and Families) pädevuses. On olemas üldine üleriigiline legislatsiooni raamistik (Social Security Act, osa IV-D) ning regulatsioon, millest peab iga osariik kinni pidama, kui ta vähegi soovib saada riiklikku rahastust. Samuti võivad osariigid saada lisanduvaid rahasüste näiteks isaduse kindlaksmääramiseks, laste elatisraha maksmise otsuse sätestamiseks või selle modifitseerimiseks.

Iga osariik on vastutav oma laste elatisraha reguleeriva seadustiku väljatöötamise ja sätestamise eest, mis samas vastaks riiklike vastavate seaduste nõuetele. See kehtib ka laste elatisraha suuruse arvestamise reeglite kohta. Sellised seadustikud vaadatakse üle minimaalselt iga 4 aasta järel ning vajadusel neid muudetakse. Enamus osariikidel on välja töötatud laste elatisraha suuruse väljaarvestamise meetodid, mida kasutavad kohalikud kohtud ja vastava osariigi laste elatisraha sunnistamise bürood (Child Support Enforcement Offices). Samuti või kohus teatud juhtudel nendest kalkulatsioonidest ka erandeid teha.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.