Vaatleme alljärgnevalt ülevaatlikult, kuidas toimub elatisraha väljamõistmine meie Balti naaberriikides – kuidas elatise summat arvutatakse, milliste vahenditega selle maksmine tagatakse  ning kuidas elatise väljamaksmine toimub?

Läti elatisraha süsteem

Analoogselt Eestiga mõistetakse poolte lahkarvamuste korral elatis välja kohtu kaudu. Juhuks, kui elatist maksma kohustatud lapsevanem oma kohustust siiski ei täida, on lätlased kehtestanud üsna omapärase süsteemi.

Nimelt anti menetluseks Läti Seimi Elatisefondi seaduse eelnõu, mis pakub selliselt ilma elatisrahata jäänud lastele nn. asenduselatist ehk minimaalset elatisraha, mille suurus sõltub lapse vanuses. Kui elatise maksmisest tehtud kohtuotsust ei ole võimalik jõustada või elatise maksmine käib kohustatud isikule üle jõu, siis tehakse last kasvatavale vanemale väljamakseid fondist. Fond kuulub Laste ja Perede ministeeriumi haldusalasse ja tegutseb seal avalik-õigusliku isikuna.

Peale last kasvatavale vanemale asenduselatise väljamaksmist käsitleb fond edaspidi võlgnikuna juba elatisraha mittemaksnud lapsevanemat ning nõuab raha omakorda sisse temalt.

Läti Elatisefond alustas oma tegevust juba 2004. aasta 2 augustil ning igapäevaselt võtab fond vastu asenduselatise maksmise otsuse ca 50 pere suhtes.

Leedu elatisraha süsteem

Ka Leedus mõistetakse lapsevanema vabatahtliku elatisraha mittemaksmisel vanema nõudel elatisraha välja kohtu kaudu. Erinevalt teistest Balti riikidest võib aga Leedus elatist maksta erinevatel viisidel, tehes seda kas igakuise maksena, ühekordse kogusumma maksena või tasudes teatava varaga.

Lapsevanema sissetulekute muutumisel võib kohus väljamõistetud elatise suurust nii vähendada kui ka suurendada. Minimaalse elatise suurus on seotud elatusmiinimumiga ning kehtestatud on ka väljanõutava elatisraha maksimaalmäär. Loomulikult sõltub elatisraha täpne suurus lapsevanema sissetulekutest ja lapse vajadustest.

Nagu aga ka igal pool mujal, on siingi reaalsus aga paraku selline, et tihtipeale ei ole elatise maksmiseks kohustatud lapsevanemal ei ole ei sissetulekut ega realiseeritavat vara ning elatis jääbki maksmata.

Elatisraha probleemidega tegelevad ka õigusbüroo Progressor juristid. Vaata lisa SIIT.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.