Õigusbüroo on äriüksus, mis on moodustatud õiguse praktiseerimise eesmärgil ühest või mitmest juristist. Õigusbüroo poolt osutatav esmane teenus on klientide nõustamine (eraisikud või firmad) nende seaduslikest õigustest ja kohustustest ning klientide esindamine tsiviil- või kriminaalasjades, äritehingutes ning kõigis muudes juriidilise sisuga asjades, kus õigusabi vajatakse. Loe täpsemalt õigusbüroost Progressor.
Õigusbürood võivad olla nii väiksemad kui ka ülisuured. Kõige väiksem vorm moodustub ühest inimesest – juristist või advokaadist, kes praktiseerib üksi ning sellised ühe-mehe-firmad moodustavad enamuse õigusbüroodest pea igas riigis.
Väiksemad firmad spetsialiseeruvad tavaliselt rohkem ühele õigusharule (nt. patendiõigus, tööõigus, maksuõigus jne.), suured firmad võivad sisaldada mitmeid erineva spetsialiseerumisega gruppe, võimaldades sellega firmal oma turgu ja kliendibaasi ning pakkuda oma klientidele laiemas valikus teenuseid.
Suurtes õigusbüroodes on tavaliselt ka eraldi osakonnad kohtuvaidlusteks ja õigusabiks tehingute läbiviimiseks jne. Õigusabi osakond nõustab kliente ning tegeleb tehingute ettevalmistamise tehnilise tööga (nt. lepingute koostamine, vajalike juriidiliste taotluste ja dokumentide esitamine, nende kehtivate õigusaktidega vastavuse hindamine ja tagamine) , samas kui kohtuvaidluse osakond esindab kliente kohtumenetluse protsessis.
Maailma suurimate õigusbüroode peakontorid asuvad peamiselt Londonis ja Ameerika Ühendriikides. Siiski on mõned suured õigusbürood (üle 1000 töötaja) olemas ka Austraalias (nt. Minter Ellison, 1500 töötajat), Hiinas (Dacheng 2100 töötajat) ja Hispaanias (Garrigues, 2100 töötajat). Neli kuuest maailma suurimast õigusbüroost baseeruvad Londonis. Ameerika Ühendriikides paiknevate suure hulga suurfirmade arv on tingitud ka sealsete õigusbüroode rohkusest üleüldse – 2003. aastal läbiviidud küsitluse tulemusena selgitati välja, et Ameerika Ühendriikides on üle 50 töötajaga õigusbüroosid juba rohkem kui 901, samas kui Kanadas oli selliseid firmasid ainult 58 ja Suurbritannias 44, Prantsusmaal 14 ja Saksamaal 9.
Tänu nende suurusele on Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias baseeruvad firmad loomulikult ka kõige prestiiźsemad ja mõjukamad kogu maailmas ning domineerivad õigusabi teenuste turul. 2007.aastal ütles üks uurimustöö, et teiste maade õigusbürood ainult nokivad nende ülejääke.
Virtuaalne õigusbüroo
21.sajandi areng on viinud uue nähtusena virtuaalsete õigusbüroode tekkimiseni – see on firma virtuaalse aadressiga, mis aga ei oma tegelikult olemasolevat kontorit, kuhu abivajaja võiks kohale minna. Kasutab see kõiki modernseid telekommunikatsiooni vahendeid tegutsemaks kaugete vahemaade tagant ning pakkudes oma teenuseid rahvusvahelistele klientidele, vältides seega kulutusi füüsilistele ruumidele. Seega on sellise firma üldkulud väiksemad ning taoline madalam kuludestruktuur võimaldab neil ka klientidele arveid esitada pigem juhtumispõhiselt peale töö teostamist kui ettemaksuga tunnitasu alusel.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.