Õigusteenust osutav jurist Tallinnas ja mujal Eestis annab nii era- kui ka avalikes huvides õigusabi, mille eesmärgiks on kliendi või tööandja õiguste kaitse ja tema õiguskindluse tagamine.

Mida juristid Tallinnas ja mujal Eestis siis ikkagi täpsemalt teevad?

Jurist Tallinnas ja mujal Eestis teeb tööd, mis on suunatud õigusriigist Eesti kodanike, äriühingute ja asutuste kaitse tagamisele ja huvide esindamisele. Ta töötab õigusbüroos, erasektoris või riigi või kohaliku omavalitsuse haldusalas olevas asutuses ning nõustab klienti või tööandjat kõigis õigusküsimustes. Samuti koostab ta õigusliku iseloomuga dokumente ja teeb tema huvides muid õigustoiminguid, aga ka esindab suhtluses kolmandate isikutega, haldusorganis, kohtueelses menetluses ja kohtus.

Töötingimused

Erapraksise jurist Tallinnas ja mujal Eestis töötab tavaliselt oma kabinetis arvuti taga, aga tänu tänapäeva tehnloogilistele võimalustele on üha enam levinud ka kaugtöö. Teine lugu on riigi või kohaliku omavalitsuse haldusala asutustes töötava juristiga – talle on kohustuslik töösisekorra-eeskirjadega kehtestatud 8-tunnisest tööpäevast kinnipidamine. Samas teeb erasektoris tegutsev jurist Tallinnas ja mujal Eestis tööd tihtipeale ka nädalapäevast ja kellaajast hoolimata.

Kutsenõuded ja -eeldused

Eeldatakse, et jurist Tallinnas ja mujal Eestis omab eraõigusest, avalikust õigusest ja karistusõigusest süvendatud teadmisi. Samuti on tööks vajalik õigusaktide tundmine, oskus neid tõlgendada ja praktikas rakendada. Jurist Tallinnas ja mujal Eestis peab lisaks omama ka loogilise mõtlemise, analüüsi- ja otsustusvõimet, kasuks tuleb kindlasti ka mõne võõrkeele valdamine. Edukas jurist Tallinnas ja mujal Eestis teab üht-teist ka õiguspsühholoogiast, raamatupidamisest ja majandusest.

Haridus ja väljaõpe

Õigusteadust on võimalik õppida Eesti suuremates linnades asuvate mitmete ülikoolide õigusteaduskondades. Kõige populaarsemad on siin Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Õigusinstituut Tallinnas. Bakalaurusekraadi omandab tulevane jurist peale 3-aastast õpet, seejärel võib ta peale 2-aastast lisanduvat õpet omandada magistrikraadi. Samuti on juristidel võimalik end ka täiendada õppepäevadel ja seminaridel, mida korraldab Eesti Juristide Liit.

Tutvu õigusbüroo Progressor juristide ja nende poolt osutatavate teenustega SIIN.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.