Euroopa Liidu õigus sätestab tingimused, mille alusel tegutseb oma kutsealal jurist Tallinnas, kogu Eestis ning ka teiste Euroopa linnades ja liikmesriikides – reeglina siiski tavaliselt ainult üldriiklikul tasandil ning olenevalt riigist võivad need tingimused ka riigiti väga kardinaalselt erineda. Selle põhjuseks võib lugeda erinevaid traditsioone, mis on eri riikides ajaga välja kujunenud.

Euroopa Nõukogu ministrite komitee õigusvaldkonna ametitele välja andnud mitu soovitust, k.a. sellest, kuidas peaks töötama üks jurist Tallinnas, kogu Eestis ning teistes Euroopa linnades ja liikmesriikides.

Põhilised tegutsemise põhimõtted

Olenemata oma palkamisest kas riigi, organisatsiooni või eraisiku poolt, peab jurist Tallinnas, kogu Eestis ning teistes Euroopa linnades ja liikmesriikides olema oma kliendi usaldusväärne esindaja ja nõuandja. Oma kutseala esindajana peab ta olema välja teeninud austuse ning tema osalemine peab õiglases kohtumõistmises olema hädavajalik. Sellega täidab ta ka neid ülesandeid, mis talle ühiskonna poolt on pandud – tagada erimeelsuste lahendamine vastavalt õiguse tunnustatud põhimõtetele ning huvide ja õiguste kaitset arvestades; õigusriigi, vabaduse ja õiguse kaitsmine ning õiguse arengu edendamine. Jurist Tallinnas, kogu Eestis ning teistes Euroopa Liidu linnades ja liikmesriikides tegutseb vastavate õigusliitude ja advokatuuride poolt kehtestatud käitumisreeglite alusel ning nende järelvalve all.

Jurist Tallinnas – jurist ka teises Euroopa Liidu linnas või liikmesriigis

Euroopa Liidu õigus ei reguleeri üldiselt siiski tingimusi õigusvaldkonnas tegutsemiseks, erandiks on siinkohal vaid tingimused 1998. aastal väljastatud direktiivis, millele põhinedes võib jurist Tallinnas, kogu Eestis või teistes Euroopa linnades ja riikides, kes on oma kutsekvalifikatsiooni omandanud ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, tegutseda alaliselt juristi kutsealal ka mõnes teises Euroopa liikmesriigis.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.