Jurist Tallinnas teab omadest kogemustest rääkida, et kõige rohkem on tööötajad hädas sellega, et peale töösuhte lõppemist ei saa nad tööandjalt kätte ettenähtud töötasu ning see palgavõlg kipub üha suuremaks paisuma.

Töötajad kipuvad tavaliselt tööandja lubadusi uskuma – et makstakse hiljem, seniks aga tööta edasi. Kui lõpuks tuleb mängu jurist Tallinnas, siis on inimesele pahatihti saamata mitmete kuude palk. Ning mida suuremaks see võlg on kuhjunud, seda suurem on ka oht, et seda raha enam tööandjalt kätte ei saagi. Sel juhul soovitavad tööandjad töötajatel enda pankrotti algatada, teades seejuures, et see nõuab omakorda täiendavate lisakulutuste tegemist.

Seetõttu soovitab jurist Tallinnas – ära kogu töötasu võlgasid. Tegele asjaga kohe, sest oma saamata jäänud töötasu on võimalik nõuda alates vaidluse all olevast palgapäevast kolme aasta jooksul. Koondamishüvitist, hüvitist kasutamata puhkuse eest, muud lõpparvet ja viiviseid saab nõuda nelja kuu jooksul viimasest tööpäevast alates. Kui töötajal on kahtlusi, et tööleping temaga ei lõpetatud seaduspäraselt, siis on tal töövaidluskomisjonis või kohtus oma õiguste kaitsmiseks sammude astumiseks aega 30 kalendripäeva ning seda alates ülesütlemisavalduse kättesaamisest.

Samuti toonitab jurist Tallinnas, et ise peab olema aktiivne. Asjad peaks olema lõplikult selgeks tehtud – kas on olemas tahe tööleping lõpetada kas poolte kokkuleppel või ülesütlemisega ühepoolselt. Näiteks tõi siinkohal jurist Tallinnas sellise juhtumi, kui töötaja saadeti poolte kokkuleppe kohaselt tasustamata puhkusele maikuus. Kuid kui ta ise terve järgnenud suve jooksul kordagi oma töö vastu huvi üles ei näita ega ei kontakteeru tööandjaga, siis detsembrikuus on juba natuke veider hakata oma õiguste kaitsmisest rääkima.

Kui ka sinul on oma tööandjalt kogunenud palgavõlg, siis pöördu julgesti meie poole.

Vaata lisa SIIT.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.