Praegusel ajal elab Eestis koos ühe vanemaga ca 55 000 last. Üksikemasid on sellest üle 33 000, mis moodustab kogu üksikvanemate hulgast 92%. Aga 8% nendest – ligi 3000 – on ka üksikisasid, ning ka nemad on vastutustundlikud ning ka neil esineb vastassugupoolega sarnaseid probleeme ja raskusi. Aga seejuures ei luba enamuste meeste eneseuhkus isegi pere juurest ära läinud emalt elatisraha nõuda ning pigem püütakse oma jõududega hakkama saada nii laste kasvatamise kui ka ülalpidamisega. Omakorda kummutab see aga levinud müüdi sellest, nagu mehed muud ei teekski, kui jätavad oma peresid maha ja hoiavad elatisraha maksmisest kõrvale.

Emal alati rohkem õigus

Kuidas tundub kord ema ja kord isa juures elamine tegelikkuses ja kuidas sel puhul elatisrahadega manipuleerima kiputakse, seda on omal nahal tundnud paljud. Selline kogemus on olemas ka Kaarel Veike´l. Ning kes ise lahutusprotsessist läbi on käinud, need teavad, kuidas asju alati pigem emade kasuks eelistatakse ning isadele automaatselt vastutustundetu lurjuse märki külge kiputakse kleepima. Ka see kogemus on Veike´l olemas. Kuna ka kõik lapsetoetused lähevad automaatselt ema kontole ning isegi kõigi vajalike paberite vormistamisel on lastetoetuse isale maksmine väga erandlik juhus, millesse ametnikud väga umbusklikult suhtuvad, siis on isad ka rahalises mõttes ebasoodsamas olukorras. Mõningad üksikisad on püüdnud endale ka üksikvanema toetust taotleda, aga sedagi makstakse ainult nendele emadele, kelle lapse sünnitunnistusel isa kohta märge puutub. Seetõttu ongi Kaarel Veike omaenda kogemuste põhjal loonud MTÜ Üksikvanema heaks, kes teisi analoogses olukorras üksikvanemaid julgesti abi saamiseks nende poole pöörduma ärgitab. – küsimused on keerulised ja neisse segatud palju emotsioone, seega on tark tegu ka elatisraha küsimustes spetsialistide poole pöörduda.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.