Sõltuvalt juristi või advokaadi tunnitasust saab Eesti keskmist palka arvestades õigusabi Tallinnas ja mujal Eesti igas kuus kasutada 5-10 tunni jagu. Kui mõelda selle peale, et ka lihtsama kohtuvaidluse lahendamisele läheb 15-20 tundi – ning seda ainult esimest kohtuastet arvestades – siis on selge, et tegu on üsna märkimisväärse kuluga. Alljärgnevalt anname läbi kahe artikli mõned soovitused sellest, kuidas saaksime kõigepealt kohtuvaidluse tekkimise riske maandada ja vaidluse põhjustega tegeleda ning seejärel juba sellest, kuidas toimida siis, kui kulukas kohtuvaidlus on juba alguse saanud.

Kõik lepingud vormista kirjalikult

Sinu õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis saab kindlasti olema vähem kulukas, kui kõik poolte kohustused on eelnevalt fikseeritud kirjalikult. Sest just sellest sõltub ka see, kui edukas vaidluse lahendamine on – kui selline kirjalik dokument puudub, siis peab kõiki õigusi ja kohustusi muude tõenditega tõendama hakata ning koheselt suurenevad sellega ka need kulud, mida õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis endale selle eest nõuab. Mõtle alati targalt ja sõlmi kirjalik leping, sest just see tagab selle, et kõike saab nõuda ka siis, kui teine pool seda vabatahtlikult andma ei nõustu.

Maksimaalselt kompromisse

Õiguslikult võib sinu kohtuasi ju tulemuslik tunduda, aga kas see on seda ka majanduslikust aspektist vaadatuna? Võidu võid sa ju saavutada, aga kui vastaspool on maksjõuetu või temalt sinu kasuks väljanõutav asi oma väärtuse minetanud, siis on kompromiss igal juhul parem mõte, mida kaaluda tasuks. Sest tihtipeale võib see olla nii kiiremaks kui ka muus mõttes paremaks lahenduseks, sest vähem kulub nii aega kui ka seda raha, mis muidu õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis endale saaks.

Õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis on kättesaadavad ka erinevate tasuvormidega

Rahalisi vaakumeid saab ennetada ka tasumise erinevate vormidega – nende kohta tasuks alati küsida. Ka tasu suurus sellest, mida õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis maksab, võidakse määrata vägagi erinevates vormides – tunnitasuna, ühes kindlas summas, tulemustasuna või kõigist nendest vormidest kokku kombineeritult. Samuti on levinud õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis tasumine mahutasuna, mille puhul teatud arv esimesi töötunde maksab ühe summa ja alates teatud töötunnist edasi maksab iga töötund mingi väiksema summa.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.