Juuni alguses saatsid avaliku pöördumise peaminister Taavi Rõivasele Eesti vabaühendused, kes tegelevad pagulastega. Nimelt on siseministeerium otsustanud lõpetada varjupaigataotlejatele õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis rahastamise ning avalikus pöördumises väljendasid vabaühendused oma nördimust selle üle.

Õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis oli pagulastele vajalik selleks, et neile tõendite ja intervjuu tähtsust selgitada, samuti lihtsustab see oluliselt ka seda tööd, mida teevad menetlejad ning kindlustab selle, et varjupaigaõigus saaks tõhusalt rakendatud. Riigi ja varjupaigataotleja vahel on see oluline vahelüli, sest selline õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis, mis on riigist sõltumatu ja asub kohtumenetlusest väljaspool, kindlustab ka suurema usalduse tekkimise.

Viimase nelja aasta jooksul on Eesti Inimõiguste Keskus õigusabi andnud õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis ligi 70%-le varjupaiga otsinutele. Selle rahastamisel on abiks olnud ka Euroopa Pagulasfond. 2014. aastal kulus selleks, et ühele varjupaigataotlejale õigusabi Tallinnas või mujal Eestis anda, alla 50 euro kuus.

Juuni lõpuni pidi kehtima Eesti inimõiguste keskuse varjupaigataotlejate õiguskliiniku ja Siseministeeriumi vahel, millega varjupaigataotlejate õigusalast nõustamist rahastati. Mai lõpus saabus aga uudis, et lepingut pikendada ei ole võimalik sel põhjusel, et rahastuse saamiseks ei kuulutata välja uut taotlusvooru.

Oma pöördumises ärgitasid vabaühendused Eesti riiki jätkema õigusabi Tallinnas ja mujal Eestis andmisega; seda vähemalt seni, kuni töötatakse välja sarnase kvaliteedi ja mahuga teenus, mille juures oleks väga oluline ka pikaajalises praktikas saadud asjakohaste teadmiste ja kogemustega vabaühenduste kaasamine – just nemad tegelevad pagulastega. Samuti rõhutati pöördumises Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga peetava regulaarse teabevahetuse olulisust – just selle abil luuakse osapoolte vahel vastastikune usaldus ning lihtsustatakse selliste lahenduste väljatöötamist, mis põhinevad kaastootmisel.

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.