Uudised

Alates 1. oktoobrist 2017 alustab Mustamäe linnavalitsus ja Progressor Õigusbüroo ühist sotsiaalprojekti, mille eesmärgiks on suurendada elanike õiguskaitset elatise väljamõistmise osas. Valitsuse sotsiaalosakonna abil valiti välja kolm peret, mille vanemad, kes ei ela koos lastega, ei osale nende ülalpidamisel.

Projekti eesmärk on anda sellistele peredele tasuta õigusabi kogu menetluse kestel, esitada nõudeid, osaleda kohtuprotsessis, eesmärgiga saada kohtuotsus ning selle edasine täitmine kohtutäituri kaudu. Projekti tulemusena isikud, kellel esineb probleem elatise väljamõistmisega, saavad tasuta teavet selle kohta, kuidas toimida, kuhu pöörduda, kuidas koostada vajalikke dokumente, jne.

Menetluse käik ja sellest tulenevad soovitused, avaldatakse projekti elatised.ee ja Progressor Õigusbüroo veebilehtedel.

27. Aprill 2017 Õigusbüroo Progressor ja Maardu linnavalitsuse koostöö raames toimus esimene seminar korteriühistutele, teemal «Korteriühistute probleemid ja õiguslikud võimalused nende lahendamiseks». 18 mail 2017 selline seminar toimus  Lasnamäe Linnaosa Valitsuses.

03. oktoobril 2016 Õigusbüroo Progressor ja Tallinna linnavalitsus taasalustavad koostööprojekti, mille raames pakutakse Lasnamäe linnaosa elanikele tasuta õigusabi perekonna-, pärimis- ja võlaõiguse valdkonnas.
Projekt osutus linnaelanike seas kõrgelt hinnatuks. Seoses sellega algavad oktoobrist uuesti Õigusbüroo Progressor juristide tasuta konsultatsioonid. Konsultatsioonid hakkavad toimuma oktoobri esimesest esmaspäevast (03.10.2016) Lasnamäe linnaosavalitsuse hoones igal esmaspäeval 10.00-14.00 eelregistreerimise alusel.

03. mai 2016. Õigusbüroo Progressor ja ESTLEX OÜ, Eesti kõige autoriteetsema õigusinfosüsteemi teenuste pakkuja, on sõlminud koostööleppe.
Leppest lähtuvalt on meie büroo partner Eestis vene keeles avaldatud normatiivaktide venekeelsete tekstide toimetamisel.

Alates detsembrist 2015 käivitasid Progressor Õigusbüroo OÜ ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus ühise sotsiaalprojekti, mille raames kõik linnaosa elanikud saavad soovi korral õigusnõustajatelt tasuta professionaalset õigusabi aktuaalsetes perekonnaõiguse küsimustes.

Projekti esimene etapp sai läbi 2016. aasta juunis. Selle aja jooksul said õigusabi 147 inimest.

2015. aasta augustis omistati Progressor Õigusbüroole finantsnäitajate analüüsi alusel juba teist aastat järjest eduka ettevõtte nimetus.

Link

2015. a juunis tegi Riigi Patendiamet otsuse Õigusbüroo Progressor kaubamärgi registreerimise kohta.

2015. a mais sai Õigusbüroost Progressor Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liige.

22. aprillil 2015 tegi Tallinna Halduskohus otsuse haldusasjas nr 3-14- 50041, milles käsitleti Tallinna hoone akendel eksponeeritud piltide suhtes reklaamimaksu määramine õigusvastaseks. Selle otsusega võitis Progressor Õigusbüroo reklaamiseaduse rakendamisega seotud kohtuvaidluse Tallinna Linnavalitsuse Ettevõtlusametiga. Link

19. oktoobril 2014 korraldas Õigusbüroo Progressor koostöös Tallinna linnavalitsusega seminari korteriühistute tegevuse õigusliku reguleerimise teemal. Antud ürituse raames puudutati järgmisi küsimusi:

  • korteriühistute tegevuse õiguslik reguleerimine;
  • üldkoosoleku kokkukutsumise ja korraldamise reglementeerimine
  • võlgade väljamõistmine korteriühistu liikmetest

Пожалуйста, проверьте правильность указанного Вами адреса электронной почты.
Если адрес указан не верно, мы не сможем с Вами связаться.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Palun kontrollige, et sisestatud e-posti aadress oleks õige.
Kui sisestatud e-posti aadress on vale, siis me ei saa teile vastata.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.


Please Check Your Email Address Carefully.
If it is incorrect, we will not be able to contact you.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google: Privacy Policy and Terms of Service apply.