Juristid

Danil Lipatov

Jurist, õigusbüroo partner

Lõpetas aastal 2000 Moskva Riikliku Ühiskonnateaduste Ülikooli õigusteaduse erialal. Õigusteaduste magister.
Töötanud oma erialal alates aastast 2000.
Spetsialiseerumisvaldkond: kriminaal- ja tsiviilõigus.
Töökeeled: vene ja eesti keel.

Jelena Karzetskaja

Jurist

Lõpetas Rahuvavahelise Sotsiaalteaduste Rakendusliku Ülikooli “LEX” õigusteaduskonda 1997 aastal. Ta on omandanud 2003.a. magistrikraadi Moskva Riikliku Sotsiaalse Ülikoolis ja 2009. aastal Akadeemias Nord.   Oma töötegevus alustas 1997. aastal Töökogemus on rahvusvahelise õiguse, haldusõiguse, tsiviilaõiguse ja tööõiguse valdkonnas. On täiendatud end raamatupidamise ja tooli deklareerimise koolitustel.
Töökeeleks on vene, eesti ja inglise keel.

Anastasia Lipina

Juristiabi

Alates 2016. a. õpib Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. 2017. a. on läbinud praktikat Eesti Juristide Liidus. Spetsialiseerumisvaldkond: ühinguõigus, tsiviilõigus
Töökeeled: vene, eesti ja inglise.

Adelina Kugappi

Juristiabi

Alates 2016. a. õpib Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (bakalaureuseõpe).
Spetsialiseerumisvaldkond: tsiviilõigus

Ljudmila Lokai

Juhiabi, raamatupidaja

2002. aastal  lõpetas Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise erialal. Bakalaureus. Muud diplomid erialadel:  asjaajaja, arhivaar, raamatupidaja. Tööstaž alates 1997.a.
Töökeeled: eesti ja vene keel.