Tööaeg E-R: 9-17.00
L-P: suletud
+372 56 25 77 13
info@progressor.ee

Juriidilised teenused


Õigusbüroo Progressor spetsialistid pakuvad kvaliteetset õigusabi eraisikutele ja juriidilistele isikutele Eesti seadusandluse valdkonnas.

Meie büroo osutab õigusteenuseid tsiviil-, haldus-, töö-, kriminaal- ja väärteoasjades.

Pakume järgmisi õigusteenuseid:

 • Õigusnõustamine era- ja juriidilistele isikutele: näost näkku Tallinnas, internetis ja telefoni teel üle Eesti ja välismaal.
 • Juriidilise iseloomuga dokumentide koostamine, lepingute vormistamine, analüüs ja korrigeerimine.
 • Keeruliste kohtudokumentide koostamine: hagiavaldused, vastused hagile, avaldused, päringud, kaebused. Kohtule dokumentide esitamine.
 • Vaidluste kohtueelne lahendamine, läbirääkimisprotsessis osalemine, õigusabi.
 • Huvide esindamine ja kaitsmine kohtus.
 • Juriidilised ja raamatupidamise teenused ettevõtetele.
 • Tarbijakaitse tagamine.
 • Korteriühistutele õigusabi osutamine.
 • Esimese ja teise astme kohtute otsuste edasikaebamine.

 Õigusteenused õigusvaldkondades

Perekonna-, eluaseme-, vara-, maa-ja, pärimisküsimused ja muud isikuõiguste kaitsega seotud õigusvaidlused.

Õigusabi nii töötajale kui tööandjale. Konflikti lahendamine. Töölepingute koostamine, analüüs ja korrigeerimine.

Juristi abi riigi- ja munitsipaalasutustega seotud küsimuste lahendamisel.

Esindamine ja kaitsmine kriminaalasjades. Juristi teenused liikluseeskirjade rikkumise korral, vara kahjustamise, avaliku korra rikkumise korral.


Õigusabi üksikisikutele tsiviilmenetluses

Suurim õigussuhete valdkond, millega igapäevaelus inimene kokku puutub, on reguleeritud tsiviilõigusega.

Professionaalset õigusabi tsiviilasjades võib vaja minna järgmistel juhtudel:

 • Abielulahutus, ühisvara jagamine, elatiste sissenõudmine.
 • Ühishooldusõiguse ja lapsega suhtlemise korra kehtestamise küsimused.
 • Lepinguliste kohustuste rikkumisega seotud hagiasjad.
  Kahjude sissenõudmine, trahvid.
 • Lepinguväliste suhetega seotud hagiasjad.
  Moraalse kahju sissenõudmine.
 • Õigusteenused pärimisküsimuste lahendamisel, testamentide koostamine.
 • Võlgade sissenõudmine ja eraisikute pankroti vormistamine.

Juristi teenused firmadele, äri- ja mittetulundusühingutele, eraettevõtjatele

Juristi teenused aitavad Teil oma äri juhtida, pakkudes õiguskindlust ja usaldust.

Pakume professionaalset õigusteenust järgmistes küsimustes:

 • Juriidilise isiku registreerimine.
 • Juriidiline aadress ja kontaktisik.
 • Raamatupidamine.
 • Ettevõtte dokumentide koostamine ja analüüs.
 • Krüptovaluutaga töötamise luba.
 • Dokumentide apostill.
 • Arhiividokumentide säilitamine.
 • Õigusabi läbirääkimistel ja tehingute sõlmimisel.
 • Ettevõtte saneerimise või likvideerimisega seotud küsimused.
 • Täielik õigusteenus ettevõtetele.

Jälgime tähelepanelikult muudatusi Eesti Vabariigi seadusandluses ja kohtupraktikas. Meie büroo juristid läbivad regulaarselt täiendkoolitusi ja täiendavad oma oskusi.

Garanteerime pakutavate teenuste kvaliteedi.

KIRJUTAGE MEILE