• Nõustamine ja dokumentide õiguslik analüüs
  • Abistamine läbirääkimiste pidamisel ja konfliktide lahendamisel
  • Juriidilise olemusega dokumentide koostamine….
  • nõustamine kriminaalõigusega seotud küsimustes
  • kahlusaluse, süüdistatava ja kohtualuse huvide kaitsmine
  • kannatanu, tsiviilhageja või -kostja huvide kaitsmine….
  • nõustamine haldus- ja protsessuaalsuhete valdkonnas. Vastutava isiku suhtes väljastatud, haldusliku iseloomuga aktide analüüs
  • huvide esindamine õigussuhetes või vaidlustes riigi- või kohaliku….
  • vaidluste kohtuväline lahendamine, pretensioonide koostamine, läbirääkimiste pidamine
  • huvide esindamine kohtus
  • ettevõtte majandustegevuse juurde kuuluvad….