Tööaeg E-R: 9-17.00
L-P: suletud
+372 56 25 77 13
info@progressor.ee

Juriidilistele isikutele


Juriidilistele isikutele pakub Õigusbüroo Progressor kvaliteetset õigusabi äri-, töö-, tsiviil- ja haldusõiguse valdkonnas. Pakume oma teenuseid nii ühekordse pöördumise alusel kui ka alalise teenusena, s.o pideva õigusabi lepingu raames.

Meie õigusbüroo pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

  • vaidluste kohtuväline lahendamine, pretensioonide koostamine, läbirääkimiste pidamine
    huvide esindamine kohtus
  • ettevõtte majandustegevuse juurde kuuluvad õigustoimingud, sealhulgas lepingute ja muude dokumentide koostamine ja ekspertiis, teenuste osutamine, läbirääkimiste pidamine, osalemine aktsionäride koosolekutel jms
  • äriõiguse ja äriregistriga seotud küsimuste alane nõustamine ning sellealaste küsimuste kompleksne lahendamine. Äri- ja mittetulundusühingute asutamine. Tegutsevate ettevõtete struktuuri muutmine. Omanikevaheliste vaidluste lahendamine. Juhatuse koosseisu muutmine. Kliendi huvide esindamine kohtuvälistes ja kohtumenetlustes
  • tööalastest õigussuhetest tulenevate vaidluste lahendamine. Optimaalse kaitsevariandi leidmine kliendi huvides nii kohtuvälises korras kui töövaidluskomisjonis ja/või kohtus
  • kreeditoride huvide esindamine pankrotimenetlustes: teabe kogumine ja analüüsimine, läbirääkimiste pidamine, vajalike protsessidokumentide koostamine (pankrotihoiatus, pankrotimenetluse algatamise avaldus jms), esindamine kohtus ning kõigi vajalike toimingute teostamine kreeditoride üldkoosoleku või komisjoni töö raames
  • võlgnike huvide esindamine pankrotimenetlustes: teabe kogumine ja analüüsimine, tõhusa lahenduse otsimine, vajalike protsessidokumentide koostamine, esindamine kohtus ja kõigis pankrotimenetluse protsessitoimingutes

Aktuaalsed Küsimused


KIRJUTAGE MEILE