Elatisraha on teatud isikule pandud juriidiline kohustus oma endisele elukaaslase ülalpidamiseks lahkumineku ja abielulahutuse vahelisel…

Õigusbüroo on äriüksus, mis on moodustatud õiguse praktiseerimise eesmärgil ühest või mitmest juristist. Õigusbüroo poolt…

Ülalpidamiskohustus oma laste suhtes tuleneb Eesti Vabariigis Perekonnaseadusest. Nimelt sätestab § 60 vanemate kohustuse ülal…

Kuigi töövaidlused võivad olla ka kollektiivsed, keskendume siinkohal vaid individuaalsetele töövaidlustele. Individuaalne töövaidlus Individuaalne töövaidlus…

Perekonnaseadus § 101 lg 1 sätestab, et igakuine elatis lapsele ei tohi olla väiksem poolest…

Justiitsministeeriumis on ette valmistatud eelnõu, mille alusel peaks elatisraha sissenõudmine muutuma tõhusamaks. Eelnõu sai ka…

Konkurentsipiiranguga seotud töövaidlused tööandja ja töötaja vahel ei esine küll massiliselt, kuid aastast aastasse neid…

Valge kinga õigusbüroo on slängiväljend, mida kasutatakse kirjeldamaks juhtivad professionaalseid teenuseid pakkuvaid õigusbüroosid Ameerika Ühendriikides,…

Rootsis on abielude arv väga madal ja esmakordselt abiellujate naiste vanusemäär väga kõrge. Lahutuste arv…

Suur osa juristidest ja advokaatidest töötavad väikestes õigusbüroodes – st. sellistes, kus on alla 20…

Dekaad peale seda, kui .com internetitööstus keeras igasugused seni harjumuspärased töötegemise rutiinid pea peale, on…

Eesti Advokatuuri Eestikakoodeks on vastu võetud Eesti Advokatuuri 08.04.1999.a üldkogu otsusega nr 5. Aastate jooksul…

Ameerika Ühendriikides on elatisraha määratud jätkuva rahalise kohustusena perioodiliste maksetena, mida teeb maksmiseks kohustatud lapsevanem…

Lapse elatis baseerub poliitikal, et mõlemad vanemad on kohustatud oma lapsi finantsiliselt toetama, isegi juhul,…

Juba pikemat aega on valitsuskabinettides liikunud ringi idee luua ka Eestis Riiklik Elatisabi Fond ,…

Vaatleme alljärgnevalt ülevaatlikult, kuidas toimub elatisraha väljamõistmine meie Balti naaberriikides – kuidas elatise summat arvutatakse,…

Soomes on elatisraha suuruse arvestamise aluseks Justiitsministeeriumi poolt 20.06.2007. aastal  koostatud juhend, millest teeme siinkohal…

Õigusteenust osutav jurist Tallinnas ja mujal Eestis annab nii era- kui ka avalikes huvides õigusabi,…

Õigusteenust osutav jurist Tallinnas ja mujal Eestis annab nii era- kui ka avalikes huvides õigusabi,…

Tihtipeale esineb kohtupraktikas olukordi, kui taotletakse elatisraha vähendamist alla seadusega sätestatud miinimummäära. Ka selleks annab…

Nagu näitas hiljutine teleseriaal, on eesti kogukonnad jõudnud ka Hawaii´le ning end seal kenasti sisse…

Euroopa Liidu õigus sätestab tingimused, mille alusel tegutseb oma kutsealal jurist Tallinnas, kogu Eestis ning…

1. Lapsevanem märgitakse eatisraha väljanõudmise hagis vaid lapse seaduslikuks esindajaks, hageja ehk elatisraha nõudja on…

Võtame näiteks olukorra, kui elatisraha maksmine on küll laste isale kohtuotsusega määratud, aga seda kohtuotsust…

Hulgaliselt küsimusi ja vaidlusi on tekitanud teema sellest, kas võiks elatisraha osana arvestada ka näiteks…

Jurist Tallinnas teab omadest kogemustest rääkida, et kõige rohkem on tööötajad hädas sellega, et peale…

Eelmise aasta augustikuus tuli pommuudis, et advokatuuri väitel olla otsakorral raha, mis on mõeldud riigi…

Süsteem, mille kohaselt minimaalne elatisraha lastele on seotud kehtiva miinimumpalga suurusega, võib üsna varsti saada…

Eesti Advokatuurilt on käesoleva aasta alguses Justiitsministeeriumile laekunud ettepanekud reformimaks riigi õigusabi Tallinnas ja mujal…

2011. aasta 18. juunil jõustus 2008. aasta 18. detsembril Brüsselis sõlmitud Euroopa Nõukogu määrus nr…

Võtame näiteks sellise olukorra: abielupaar ei ela enam koos, kuid neil on kaks alaealist last….

Ilma isadust tuvastamata mehelt elatisraha nõuda ei saa. Aga lapsed tahavad ju iga päev süüa,…

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper viis hiljuti läbi mitmeid õigusabi-alaseid nõustamisi Eesti eri maakondades. Sessioon teostati eesmärgiga…

Juuni alguses saatsid avaliku pöördumise peaminister Taavi Rõivasele Eesti vabaühendused, kes tegelevad pagulastega. Nimelt on…

Mõtte elatisabi fondi loomisest tõi esmakordselt avalikkuse ette sotsiaalteadlane Mare Ainsaar. Eestis on üksikvanema roll…

Elatisrahaga on enamasti kimpus üksikvanematest emad. Seda, et mehed elatisraha küsimustes tõepoolest haruharva abi otsivad,…

Praegusel ajal elab Eestis koos ühe vanemaga ca 55 000 last. Üksikemasid on sellest üle…

Viimastel päevadel on palju kära tekitanud küsimused, kes, kuidas ja millistel tingimustel saab elatisraha nõuda…

Sõltuvalt juristi või advokaadi tunnitasust saab Eesti keskmist palka arvestades õigusabi Tallinnas ja mujal Eesti…

Sõltuvalt juristi või advokaadi tunnitasust saab Eesti keskmist palka arvestades õigusabi Tallinnas ja mujal Eesti…

Kooskõlastusele on saadetud Justiitsministeeriumi seaduse eelnõu, millega Euroopa Liidu ohvrite direktiiv Eesti õigusesse üle võetakse…