Tallinna Õigusbüroo

E-R: 9-17:00
L-P: suletud

E-R: 9-17:00
L-P: suletud

E-R: 9-17:00

L-P: suletud

Esindamine kohtus


Progressor Õigusbüroo esindab füüsiliste ja juriidiliste isikute huvisid esimese ja teise astme kohtutes tsiviil-, haldus- ning kriminaal- ja väärteoasjades.

Esindamine kohtus hõlmab järgmist:

  • asjaolude uurimine;
  • kaitsestrateegia välja töötamine. Tõendite kogumine ja vajalike menetlusdokumentide ette valmistamine;
  • kohtuistungitel osalemine;
  • täiendavate konsultatsioonide pidamine.
KIRJUTAGE MEILE