Tallinna Õigusbüroo

E-R: 9-17:00
L-P: suletud

E-R: 9-17:00
L-P: suletud

E-R: 9-17:00

L-P: suletud

Ühisomandi lõpetamine


Ühisvara jagamine

Progressor õigusbürool on laialdased kogemused edukas elatisraha sissenõudmises; abielulahutuse, ühisvara jagamise ja keerukate laste hooldusõiguse küsimustega seotud vaidluste lahendamises.
Meie osalus mitmeaastases sotsiaalprojektis koostöös Lasnamäe linnaosa valitsusega, mille käigus osutasime elanikkonnale õigusabi, aitas meil süstematiseerida suure hulga kaasuseid ja nende lahendusi.
Meie büroo juristid annavad teile nõu abikaasade omandiõiguse ja ühisvara jagamise kohta ning valmistavad ette vajalikud menetlusdokumendid ja esindavad teie huve kohtus.

Abielu sõlmimisel otsustavad tulevased abikaasad varasuhte liigi. Sõltuvalt valitud liigist võetakse abielu lahutamisel kasutusele vastav abieluvara jagamise valem.

Seaduses on ette nähtud kolm abieluvara liiki:

ühisvara – kogu soetatav vara kuulub abikaasadele võrdsetes osades;
vara juurdekasvu tasaarvestus – vara jagamisel arvestatakse abikaasade varaosa juurdekasvuga, ning lahusvara – abielu registreerimine ei too kaasa abikaasade varaõiguste ja -kohustuste ühisust.

Juhul, kui poolte vahel ei sõlmitud ametlikku abielu, siis üldpõhimõtte järgi loetakse, et kummalegi neist kuulub see vara, mis osteti tema nimel. Juhul, kui kinnisvara ost toimus ühise vara eest, siis teine elukaaslane (abikaasa) võib nõuda tema panustatud rahasumma tagastamist aluseta rikastumise sätete alusel.

KIRJUTAGE MEILE