Haldusõigus

  • nõustamine haldus- ja protsessuaalsuhete valdkonnas. Vastutava isiku suhtes väljastatud, haldusliku iseloomuga aktide analüüs
  • huvide esindamine õigussuhetes või vaidlustes riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega.

Otsuse edasikaebamine: edasikaebuse esitamise tähtaja kontrollimine, dokumentide ja õigusaktide analüüs, edasikaebuse põhjendatuse kindlaksmääramine ja selle koostamine.