Karistusõigus

Õigusbüroo Progressor teenused kriminaalõiguse valdkonnas
  • nõustamine kriminaalõigusega seotud küsimustes
  • kahlusaluse, süüdistatava ja kohtualuse huvide kaitsmine
  • kannatanu, tsiviilhageja või -kostja huvide kaitsmine
Väärteomenetlused
  • nõustamine väärteomenetlustega seotud küsimustes
  • kaitsmine kohtueelse menetluse etapis ja esimese astme kohtus
  • Kaebuste koostamine