Abielu lahutus

Perekonnaseaduses on sätestatud abielu lahutuse kaks varianti:
Vaidluse puudumisel abikaasade vahel, abielu lahutatakse Perekonnaseisuametis või notari juures, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.
Kui üks abikaasadest ei ole nõus abielu lahutusega või tema elukoht on välisriigis, abielu lahutatakse kohtus, hagiavalduse alusel.

Abikaasa võib koos abielu lahutamise hagiga esitada kohtule ühisvara jagamise taotluse ja
elatisnõude.
Meie büroo juristid konsulteerivad abielu lahutuse küsimustes ning muudes perekonnaõigusega
seotud küsimustes. Võime aidata Teid hagiavalduse koostamises ning esindada Teie huve
kohtus.