Elatis

Progressor õigusbürool on laialdased kogemused edukas elatisrahas sissenõudmises; abielulahutuse, ühisvara jagamise ja keerukate laste hooldusõiguse küsimustega seotud vaidluste lahendamises.
Meie osalus mitmeaastases sotsiaalprojektis koostöös Lasnamäe linnaosa valitsusega, mille käigus osutasime elanikkonnale õigusabi, aitas meil süstematiseerida suure hulga kaasuseid ja nende lahendusi.
Meie büroo juristid annavad teile nõu elatisraha määramise ja väljanõudmisega seotud küsimustes. Valmistame ette vajalikud menetlusdokumendid ja esindame teie huve kohtus.

Elatisraha väljanõudmiseks on vaja astuda mitmeid samme, mille alusel kohus algatab hagimenetluse ja langetab hiljem otsuse. Selleks on vaja hagiavaldusega kohtusse pöörduda.

Juhul, kui nõude suurus ei ületa minimaalset elatisraha (½ Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud miinimumpalgast), on hagi rahuldamine üpris formaalne protsess, mis ei vaja tõendite kogumist.

Perekonnaseaduse vaatenurgast võib kohus määrata miinimumtasemest madalama elatisraha kahel juhul: kui vanem, kellele nõue esitatakse, pole töövõimeline, või juhul, kui vanemal/võlgnikul on teised lapsed, kes on tema ülalpidamisel.

Miinimumsuurust ületava elatisraha väljanõudmisel peab hagiavalduse esitaja vaeva nägema, kuna on vaja tõestada (dokumenteerida), et igakuised kulutused lapse peale on kaks korda suuremad esitatud nõudest. Kuna mõlemal vanemal on solidaarne kohustus last ülal pidada, on võimalik välja nõuda vaid pool ühistest väljaminekutest lapsele.