Tööaeg E-R:
9-17.00
L-P: suletud
+372 56 25 77 13
info@progressor.ee

Lepingute koostamine

Lepinguõigus on tsiviilõiguse valdkond, mis reguleerib lepingute sõlmimist, nende nõuetekohast täitmist, lõpetamise korda ja nõuete esitamist lepinguliste kohustuste rikkumise korral.

Õigusaktid, mis reguleerivad lepinguliste suhete põhiprintsiipe: tsiviilseadustiku üldosa seadus, võlaõigusseadus.

Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

  • nõustamine lepinguõiguse küsimustes;
  • eri raskusastmega lepinguprojektide koostamine;
  • lepingute analüüs;
  • rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise kohtualluvuse küsimuste analüüs;
  • kaebuste ja hagiavalduste koostamine lepingulisi suhteid puudutavate nõuete kohta;
  • kliendi huvide esindamine kohtueelses ja kohtulikus menetluses.